Sklep
Witaj na stronie Węglobud ! Obecnie znajdujesz się w:

Cechy główne

Granulacja      1 - 25 [mm]
Kaloryczność 24-27 MJ/kg
Popiół 6-9 [%]
Siarka 0,4-1 [%]
Spiekanlność 0-10

Charakterystyka

TYP: 31,2 – węgiel płomienny charakteryzuje się dużą zawartością części lotnych, bardzo małą zdolnością spiekania, długim, silnie świecącym płomieiem

Przeznaczenie:

- kotły retortowe  z podajnikiem tłokowym

- INNE kotły z możliwością spalania opału o uziarnieniu 1-25

EKO - M I A Ł PIEKŁO WĘGLOBUD 1-25mm LUZ

Luz/Worki/Próbka: Akcyza: Ilość:
Wytłumaczenie opłaty akcyzowej. Lorem ipsum dolor set amet.
,-

Opis

EKO-MIAŁ PIEKŁO produkowany jest na bazie najlepszych typów węgla z PGG S.A. ORAZ POLSKICH ZAKŁADÓW PRZERÓBKI WĘGLA

PIEKŁO WĘGLOBUD - produktem bazowym przy produkcji tego eko-miału jest węgiel wydobywany w  PGG S.A. ORAZ POLSKICH ZAŁADACH PRZERÓBKI WĘGLA.

Sortyment ten, poddany przeróbce mechanicznej (węgiel jest kruszony i przesiewany przez sita, dzięki czemu otrzymujemy powtarzalną frakcję 1 - 25 mm) oraz stosowanej przez nas metodzie doskonalenia produktu, pod względem jakościowym, należy do najlepszych węgli energetycznych  na rynku paliw stałych.

To niedostępne nigdzie indziej paliwo powstaje z wyselekcjonowanych węgli o najlepszych parametrach. Jego wysoka jakość pozwala na stosowanie w kotłach spełniających wymagania ekologiczne. Dzięki dbałości o jakość paliwo to cechuje się dynamicznie rosnącą popularnością wśród odbiorców krajowych.

EKO-MIAŁ PIEKŁO WĘGLOBUD JEST NOWYM PALIWEM W NASZEJ OFERCIE,      lata doświadczeń oraz poznawanie potrzeb klientów skierowały nas w  kierunku stworzenia własnego produktu o bardzo niskiej spiekalności, wysokiej wartości opałowej, wysokiej ilości części lotnych, małej ilości siarki oraz granulacji 1-25mm. Cena tego produktu jest adekwatna do jego jakości, czego konsekwencją jest coraz większe zainteresowanie ze strony naszych klientów.

Paliwo to charakteryzuje sie przedewszystkim niską ceną, co przekłada się na coraz większą popularność wśród indywidualnych odbiorców, dla których najważniejsze jest połączenie komfortu i oszczędności.

PRODUKT NIE ZAWIERA DOMIESZEK SORTYMENTÓW MUŁOWYCH

Specyfikacja zbiorcza produktu:

1. OPAŁ LUZEM*

* detaliczne dostawy produktu luzem ( tj. poniżej 24 ton ) realizowane są w strefach 3,4,5,6

 

Dokładamy wszelkich starań by oferować głównie suchy węgiel, jednak w czasie długotrwałych opadów atmosferycznych, głównie w okresie jesienno-zimowym węgiel może być mokry. 


Do zakupionego towaru wystawiamy świadectwo jakości paliw stałych, które dołączamy do dokumentów zakupu.

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, od 1 stycznia 2019 r. obowiązkowe jest złożenie przez nabywcę oświadczenia potwierdzającego, że nabywane wyroby zostaną użyte do celów objętych zwolnieniem z akcyzy.

Oświadczenie składane przez nabywcę powinno zawierać: imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego/innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów, datę i miejsce złożenia oświadczenia.

Oświadczenie może zostać złożone w formie dodatkowego dokumentu lub umieszczone na fakturze wystawionej przez dostawcę albo zawarte w koresowej umowie pomiędzy dostawca a nabywcą.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY:  

NABYWCY WYROBÓW WĘGLOWYCH PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ ZŁOŻONEGO PRZEZ NICH OŚWIADCZENIA.W PRZYPADKU ZŁOŻENIA NIEPRAWIDŁOWEGO OŚWIADCZENIA PO STRONIE NABYWCY MOŻE ZOSTAĆ ROZPOZNANA ZALEGŁOŚĆ W PODATKU AKCYZOWYM. DODATKOWO NA NABYWCY MOŻE CIĄŻYĆ RYZYKO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SKARBOWEJ.

Wróć

Zapoznaj się z naszą pozostałą ofertą

Opał luzem
Opał workowany
Drewno kominkowe
Kotły
Kruszywa budowlane
Kruszywa drogowe
Usługi

Projekt i wykonanie: Aerte Studio

Modyfikowanie stron www: DiVision